Knitting and Stitching Show 2014

5 październik 2015, 5:21 Tagi: ,

 

Jesienny craftshow 2014. Czas wspomnień nadszedł chyba z jesienią. W tamtym roku poleciałam z Basią do Londynu na craftsow i zwiedzanie.

/ Autumn craftshow „Knitting and Stitching show” 2014. The time of  memories probably came with the autumn. Last year I flew to London with  my friend Basia for a crafshow and sightseeing.

IMG_9571

Jak zawsze  „Knitting….” Robi wrażenie, a najbardziej wystawy. Tego nie da się opisać, trzeba być i podziwiać.

/As always „The knitting….”  impresses a lot and exhibitions the most. This cannot be described, you must be there and admire yourself.

Zawsze znajdę coś ciekawego i godnego chwili zachwytu. Oprócz sklepów z Anglii, Francji i Rosji, wystaw, warsztatów odbywa się pokaz mody.

/I can always find something interesting and worth a moment of admiration.. Besides shops from England, France, Russia, exhibitions, workshops there was a fashion show.

Aby przybliżyć te imprezę, dzielę się zdjęciami, które pokażą kawałek tego co widziałam.

/I’m sharing photos which show a little of what I saw.

Zdjęcia / photos– klik